Εισαγωγή στους Η/Υ

Ι. Η. Λαγαρής  -  Δ. Ι. Φωτιάδης

Τμήμα Πληροφορικής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  1. Εισαγωγικές έννοιες
  2. Το λειτουργικό σύστημα UNIX (I)
  3. Το λειτουργικό σύστημα UNIX (II)
  4. Δίκτυα-Internet-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
  5. HTML: Η γλώσσα του WEB
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΠΡΟΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΠΡΟΟΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ